صنعت سبز

محیط زیست و
منابع طبیعی پایدار

شرکت رستا سنجش بهکار حامی محیط زیست

​​مشاوره، اندازه گیری و ارزیابی پارامترهای محیط زیست

رفاه و آسایش شهروندان در محیط های شغلی و منزل​​​​​​​

ENGLISH

​​​​تولید MWAC امریکایی

​مولدهای گازسوز از جمله حامیان محیط زیست به شمار می آیند که کمترین آلایندگی را برای محیط زیست دارند. این مجموعه ژنراتورها با این که با مصرف گاز CNG بازدهی کمتری نسبت به ژنراتورهای دیزل دارند، آسیب کمتری را به محیط زیست می رسانند. امروزه با گسترش شبکه توزیع برق در تمامی نقاط کشور وابستگی به این منبع انرژی غیر قابل انکار است. لذا جهت جلوگیری از خسارات ناشی از قطع برق شبکه سراسری در تمامی مراکز اداری، تجاری و مسکونی و همچنین تولیدی باید از سیستم پشتیبان برق اضطراری استفاده شود.
برای این منظور استفاده از دیزل ژنراتور و ژنراتورهای گازی به عنوان یک سیستم یکسان با دو منبع تأمین سوخت سیستم احتراقی پیشنهاد می گردد که در اینجا به توضیح سیستم گازسوز یا همان ژنراتور گازی می پردازیم.

به منظور اندازه گیری میزان فرسایش باد ، از دستگاههای مختلف غیر فعال و فعال به روشهای مختلف استفاده می شود. یکی از این دستگاه ها Modified Wilson and Cooke (MWAC) است که توانایی اندازه گیری فرسایش خاک از طریق باد در 8 جهت را دارد و در حالت غیرفعال کار می کند.​​​​​​​

خدمات ارزیابی

خدمات طراحی، اندازه گیری و ارزیابی اطلاعات بدست آمده از عملکرد سیستم های مورد مطالعه

چه می توانیم پیشنهاد کنیم

خدمات ما

خدمات مهندسی

​​انجام خدمات مهندسی در زمینه طراحی و ساخت و مطالعه دستگاه ها و قطعات مربوط به صنعت سبز

تحقیقات علمی

​مهندسان و محققان حرفه ای این مجموعه با تکیه بر سوابق علمی و عملی خود آماده ارائه خدمات در صنعت سبز

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی و حضوری کامل در زمینه سازماندهی و اجرای پروژه های مختلف صنعت سبز