پروژه های موفق شرکت رستا سنجش بهکار

این شرکت با تکیه بر تجربه های خود در زمینه های مطالعات و ارزیابی  محیط 

- ساخت دستگاه هوشمند غبار سنج برای سنجش PM10  در محیطهای طبیعی و بسته بدون نیاز به برق شهری
- ساخت دستگاه پورتابل غبارسنج برای سنجش PM1، PM2.5 و PM10 و TSP
- ساخت دستگاه هوشمند سنجش و پایش فرسایش بادی Smart CSC به منظور ثبت رخدادهای فرسایش بادی شروع و خاتمه آن، شدت رخداد
- ساخت تله های   غیرفعال Passive  به منظور ثبت رخدادهای فرسایش بادی و گردوغبار از انواع BSNE، MWAC و ISATIS و CSC
- سنجش و پایش غبار دشت سجزی اصفهان به منظور تفکیک سهم غبار محیط طبیعی از غبار صنعتی
- سنجش و پایش گردو غبار دشت یزد-اردکان به منظور تفکیک سهم غبار محیط طبیعی از غبار صنعتی
- پایش غبار ریزشی شهرهای مهم کشور اعم از اصفهان، یزد، بهبهان، کرمان و زاهدان
- طراحی و ساخت مولد ژنراتور گازی 100KVA با گاز شهری
- طراحی و ساخت سیستم کنترل گاورنر ژنراتور گازی با امکان ارسال اطلاعات

نمونه پروژه های اجرا شده اخیر

​طرح سنجش غبارخیزی جبل

اجرای طرح بیابان زدایی در سپرغان آذربایجان غربی

ایستگاه سنجش غبار میاندوآب

سیستم آبیاری هوشمند صرفه جو

​دستگاه اندازه گیری غبار سلماس