درباره ما

مشاوره و ارزیابی و ارائه راهکارهای بیابـان زدایی

برای پاسخگویی به تقاضای جهانی انرژی و تهیه انرژی برای آینده

ENGLISH

​اهداف شرکت رستا سنجش بهکار

ترویج و معرفی فرهنگ صنعت سبز به منظور بهره برداری بهینه و پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی در کنار اشتغالزایی و فعالیتهای صنعتی

تلاش در راستای معرفی سیستم های سنجش و پایش آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی به منظور کاهش آثار سوء و جانبی بر محیط ریست با تاکید بر گرد و غبار

ترویج و معرفی راهکارهای ارتقاء جنبه های مختلف همزیستی پایدار با اکوسیستم های مختلف از جمله اکوسیستم های بیابانی در محیط های شهری به ویژه مناطق متاثر از کانونهای گردوغبار محیطی

ترویج تعیین سطح اثربخشی عملیاتهای احیاء و کنترل بیابانزایی، کمربند سبز و سایر فعالیتهای مهندسی و بیولوژیک سازمانها و نهادهای مختلف مانند از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، محیط زیست،  شهراری و فضای سبز شهری

​​​​​​​ترویج و معرفی استفاده از سیستم های هوشمند در کنترل و پایش آلودگی های ناشی از فعالیتهای صنعتی، معدنی و ارتقاء آن به تجهیزات کنترل از راه دور    

       صنعتی و فنی

مشاوره، طراحی و تحلیل سیستم های الکتریکی، مکانیکی با تاکید بر صنعت سبز

طراحی و تعمیر ژنراتورهای گازسوز، الکتروموتورها منطبق با صنعت سبز

اجرای پروژه های برق فشار قوی، ضعیف و صنعتی با دید تعمیر و نگهداری کامل

طراحی و راه اندازی و نگهداری سیستم های مدار بسته در محیطهای بسته و باز​​​​​​​
      محیط زیست و منابع طبیعی

​​​​​​​​​​​محیط های باز و عرصه های طبیعی

مشاوره در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات سیستم های پایش و سنجش آلودگی محیط زیست

طراحی و اجرای سیستم های سنجش و پایش فرسایش بادی گردو غبار و آلودگی محیط زیست

مشاوره در زمینه طراحی، اجرا و پایشهای محیطی و مشاوره فنی و اجرایی به برداشتهای محیطی پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکتری رشته های محیط زیست و منابع طبیعی

بررسی اثربخشی پروژه های احیا و اصلاح عملیات کنترل بیابانزایی به منظور شناخت روشهای موثر به عنوان راهکارهای مدیریتی

بررسی و تفکیک سهم غبار صنعتی و محیط طبیعی در مناطق صنعتی مستقر در کانونهای فرسایش بادی و منشاء گردوغبار

محیط های بسته

طراحی سیستم های پایش منطبق با دستورالعملهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست  HSE

طراحی، پیشنهاد و اجرای پروژه های تهویه و پاکسازی خودکار و هوشمند هوای منزل از نظر گردوغبار (همزیستی با شرایط گردو غبارهای محیط شهری و انسانی)

مشاوره در زمینه خرید و تجهیز آزمایشگاههای آلودگی محیط زیست در زمینه سنجش و پایش گردوغبار